Chaos;Child Takuru Miyashiro Serika Onoe.iPhone 4 wallpaper 640×960 [Chaos;Child]

Chaos;Child Takuru Miyashiro Serika Onoe.iPhone 4 wallpaper 640x960

Serika Onoe and Takuru Miyashiro iPhone 4 anime phone wallpaper