Category: Anime 2020

Jujutsu Kaisen

Nobara Kugisaki, Yuji Itadori, Satoru Gojo, Kento Nanami and Megumi Fushiguro.
Genre: Adventure, Dark fantasy, Supernatural.

Tonikaku Kawaii

Fly Me to the Moon wallpapers: Tsukasa Tsukuyomi and Nasa Yuzaki.

Munou na Nana

Nana Hiiragi, Kyouya Onodera, Nanao Nakajima wallpapers.
Genre: Psychological thriller, Suspense.

Majo no Tabitabi

Elaina, Fran, Saya and Sheila wallpapers.
Genre: Adventure, fantasy.

Halloween 2020

Halloween 2020 anime wallpapers. Nezuko, Yukina Himeragi, Rimuru Tempest, You Watanabe, Kirito and Asuna!