Jujutsu Kaisen

Nobara Kugisaki, Yuji Itadori, Satoru Gojo, Kento Nanami and Megumi Fushiguro.
Genre: Adventure, Dark fantasy, Supernatural.

Jujutsu Kaisen android wallpapers 2160x1920

Jujutsu Kaisen 4K HD 2160x3840 smartphone wallpapers

Jujutsu Kaisen 4K HD wallpapers for phones with 2160×3840 display resolution.

Jujutsu Kaisen full HD 1440x2560 smartphone wallpapers

Jujutsu Kaisen Quad HD wallpapers for phones with 1440×2560 display resolution.

Jujutsu Kaisen full HD 1080x1920 smartphone wallpapers

Jujutsu Kaisen HD wallpapers for phones with 1080×1920 display resolution.