Tatsumi Saiga, Kagura Tennozu, Choji Suitengu, Kaoru Koganei, Katsuya Shirogane.
Psychological, Supernatural, Suspense.