Wallpapers from “Ichiban Ushiro no Daimaou” anime: Akuto Sai,  Junko Hattori, Kena Soga, Korone and Fujiko Eto!