Dog & Scissors wallpapers – Kirihime Natsuno, Madoka Harumi, Suzuna Hiiragi.
Genre: Comedy.