Kobato Haneda Archive

  • Your favorite girls from “Oretachi ni Tsubasa wa Nai” anime series! Asuka Watarai, Hiyoko Tamaizumi, Naru Ohtori, Kobato Haneda and Miyako Yamashina¬† wallpapers for iPhone and Nokia mobile phones! iPhone...

    Oretachi ni Tsubasa wa Nai

    Your favorite girls from “Oretachi ni Tsubasa wa Nai” anime series! Asuka Watarai, Hiyoko Tamaizumi, Naru Ohtori, Kobato Haneda and Miyako Yamashina¬† wallpapers for iPhone and Nokia mobile phones! iPhone...

    Continue Reading...