Your favorite girls from “Oretachi ni Tsubasa wa Nai” anime series! Asuka Watarai, Hiyoko Tamaizumi, Naru Ohtori, Kobato Haneda and Miyako Yamashina¬† wallpapers for iPhone and Nokia mobile phones!