“Sengoku Otome” wallpapers for iPhone and Nokia! Yoshino “Hideyoshi” Hide, Nobunaga Oda, Mitsuhide Akechi, Masamune Date, Ieyasu Tokugawa!