Kanojo mo Kanojo (Girlfriend, Girlfriend) wallpapers – Saki Saki, Nagisa Minase, Rika Hoshizaki, Shino Kiryu.
Genre: Romantic comedy.