Shiki wallpapers – for iPhone 3G, iPhone 4, Nokia (360×640). Sunako Kirishiki, Megumi Shimizu, Natsuno Yuuki, Kaori Tanaka, Mutou Toru, Ricchan!