Sola anime wallpapers for iPhone, iPhone 4 and Nokia mobile phones. Yorito Morimiya and Matsuri Shihou, Aono Morimiya, Mana Ishizuki, Koyori Ishizuki, Takeshi Tsujidou and Mayuko Kamikawa backgrounds for your smartphone!