Monthly Girls’ Nozaki-kun (Gekkan Shoujo Nozaki-kun) iPhone and android wallpapers. Chiyo Sakura and Umetaro Nozaki wallpapers, Mikoto Mikoshiba, Yuzuki Seo, Yu Kashima and Masayuki Hori lock-screen backgrounds.