Koi to Senkyo to Chocolate.Chisato Sumiyoshi.Mifuyu Kiba.Isara Aomi.Michiru Morishita HTC Windows Phone 8X wallpaper.720×1280

Koi to Senkyo to Chocolate.Chisato Sumiyoshi.Mifuyu Kiba.Isara Aomi.Michiru Morishita HTC Windows Phone 8X wallpaper.720x1280

Chisato Sumiyoshi, Isara Aomi, Michiru Morishita, Mifuyu Kiba smart phone wallpaper