Demon King Daimao

Demon King Daimao (Ichiban Ushiro no Daimaou) wallpapers – Junko Hattori and Kena Soga, Korone and Fujiko Eto lock-screen backgrounds, Eiko Teruya and Akuto Sai smartphone wallpapers.

Demon King Daimao android wallpapers 2160x1920

1080x1920 Demon King Daimao mobile phone wallpapers

Demon King Daimao wallpapers for smartphones with 1080×1920 screen size.

Demon King Daimao iPhone 6 wallpapers

Demon King Daimao wallpapers for iPhone 6 (750×1334) screen size, and lower resolutions.

Demon King Daimao iPhone 4 wallpapers

Demon King Daimao wallpapers for iPhone 4 and mobile phones with 640×960 screen size.

Genre: Fantasy, Harem.
Demon King Daimao on Wikipedia