Denpa Onna to Seishun Otoko

Denpa Onna to Seishun Otoko (Ground Control to Psychoelectric Girl) – Erio Touwa, Meme Touwa, Mifune Ryuuko, Maekawa and Yashiro Hoshimiya.
Genre: Comedy, Coming-of-age, Slice of life.

Denpa Onna to Seishun Otoko android wallpapers 2160x1920

Ground Control to Psychoelectric Girl 4K HD 2160x3840 smartphone wallpapers

Denpa Onna to Seishun Otoko 4K HD wallpapers for phones with 2160×3840 display resolution.

Denpa Onna to Seishun Otoko full HD 1440x2560 smartphone wallpapers

Denpa Onna to Seishun Otoko Quad HD wallpapers for phones with 1440×2560 display resolution.