Boku no Kokoro no Yabai Yatsu

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (The Dangers in My Heart) – Anna Yamada, Kyotaro Ichikawa, Chihiro Kobayashi.
Genre: Romantic comedy, Slice of life.

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu android wallpapers 2160x1920

The Dangers in My Heart 4K HD 2160x3840 smartphone wallpapers

The Dangers in My Heart 4K HD wallpapers for phones with 2160×3840 display resolution.

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu full HD 1440x2560 smartphone wallpapers

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Quad HD wallpapers for phones with 1440×2560 display resolution.

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu full HD 1080x1920 smartphone wallpapers

The Dangers in My Heart HD wallpapers for phones with 1080×1920 display resolution.