Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (The Dangers in My Heart) – Anna Yamada, Kyotaro Ichikawa, Chihiro Kobayashi.
Genre: Romantic comedy, Slice of life.