Satsuki Shinonome Archive

  • Koi to Senkyo to Chocolate (Love, Elections & Chocolate) wallpapers – different size, for Samsung Galaxy, iPhone 5, iPhone 4, Nokia! Yuki Ojima, Chisato Sumiyoshi, Isara Aomi, Mifuyu Kiba, Michiru...

    Koi to Senkyo to Chocolate

    Koi to Senkyo to Chocolate (Love, Elections & Chocolate) wallpapers – different size, for Samsung Galaxy, iPhone 5, iPhone 4, Nokia! Yuki Ojima, Chisato Sumiyoshi, Isara Aomi, Mifuyu Kiba, Michiru...

    Continue Reading...